Oğuz rayon Mərkəzi kitabxanası

Oğuz rayon MKS

Fikrət Qoca. Seçilmiş əsərləri.

Fikrət Qoca. Seçilmiş əsərləri.

Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya.

Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya.(dərslik).

Xacə Nəsirəddin Tusi. Əxlaqi-Nasiri.

Görkəmli Azərbaycan alimi, şair və yazıçısı , dövlət xadimi Xaçə Nəsirəddin Tusinin "Əxlaqi-Nasiri" (Nasirin əxlaqa aid kitabı) əsəri Orta və Yaxın Şərq məktəblərində əsrlər boyu əxlaq dərsliyi kimi şöhrət qazanmışdır

Varis Yolçuyev. Yetmiş yeddinci gün.Roman.

«Yetmiş yeddinci gün» ilk üç romandan bir qədər fərqlənir. Şam qəhramanlarının  15 yaşlı yeniyetmələr olmasına görə, şam дda şəxslərin zahiri təsvirindən dah

Varis Yolçuyev. Sonuncu ölən ümidlərdir.

Son dərəcə dramatik hadisələrlə,dolu bir romandır.