Oğuz rayon Mərkəzi kitabxanası

Oğuz rayon MKS

Psixologiya.(Dərslik).

Kitabda psixologiya  "Proqramına" uyğun olaraq psixologiya elminin mövzusu və vəzifələri, insan şəxsiyyətinin quruluşu və inkişafı, idrak prosesləri və onların tənzim olunması problemləri, insanın fərdi psixoloji xüsusiyy

S.Qədirzadə. Sevdasız aylar.

Ay qızlar! Yәqin Sevda yaşında olanda çoxunuz sevib-sevilmisiniz. Burada tәәccüblü nә var ki? Mәһәbbәtsiz ürәk, günәşsiz һәyat—ikisi dә birdir. Onsuz bu tәbiәtin füsunkar gözәlliklәrini necә görmәk, necә duymaq olar?

Fikrət Qoca. Seçilmiş əsərləri.

Fikrət Qoca. Seçilmiş əsərləri.

Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya.

Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya.(dərslik).

Xacə Nəsirəddin Tusi. Əxlaqi-Nasiri.

Görkəmli Azərbaycan alimi, şair və yazıçısı , dövlət xadimi Xaçə Nəsirəddin Tusinin "Əxlaqi-Nasiri" (Nasirin əxlaqa aid kitabı) əsəri Orta və Yaxın Şərq məktəblərində əsrlər boyu əxlaq dərsliyi kimi şöhrət qazanmışdır