Oğuz rayon Mərkəzi kitabxanası

Oğuz rayon MKS

M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti.

Oxuculara təqdim olunan bu kitabda tariximizin ağ səhifələri—1918-20-ci illər—dövrün ictimai-siyasi hadisələri fonunda işıqlandırılmış, Azərbaycan xalqının ADR-dən əvvəlki nə sonrakı taleyi, güzəranı yığcam şəkildə

Çingiz Abdullayev.Əclafların qanunu.

Məmurlar haqqında "Əclaflar qanunu"nu yazmışam. Bunların vətəni, torpağı bir çamadan puldur. Göz heç vaxtı doymur. Rüşvətxor məmur əslində fahişədən də pisdir, çünki fahişə bədənini satır, məmur isə vicdanını.Müəllifd

CəlilMəmmədquluzadə.Əsərləri.I Cild.

CəlilMəmmədquluzadə.Əsərləri.I Cild.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Rəmzləri.

Kitabçada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən 1918-1920-ci illərdə qəbul edilmiş Dövlət bayrağı və qəbulu nəzərdə tutulan Dövlət gerbi ilə Dövlət himni haqqında məlumat verilir. Həmin rəmzlər Azərbaycan Respublikası d

Oqtay Əfəndiyev. Azərbaycan Səfəvilər dövləti.

         Bu kitab Azərbaycan xalqının tarixinin ən parlaq və möhtəşəm dövrünə, I Şah İsmayıl Xətayinin yaratdığı Səfəvılər və yaxud Qızılbaşlar dövlətinin tarixinə həsr edilmişdir. M