Oğuz rayon Mərkəzi kitabxanası

Oğuz rayon MKS
Rayon haqqında
3 İyul , 2015

       Rayon icra hakimiyyəti başçının Xaçmaz kənd sovetliyindəki nümayəndəsi C. Bəkirov radaksiyamiza zəng vuraraq demişdir:

    Son vaxtlar sosial məsələlərin həllinə diqqət xeyli artırmışıq.       Sovetliyin ərazisindəki Xaçmaz-Qışlaq kəndinin sakinləri kənddə dəyirman olmadığına görə dən üyütmək üçün başqa yerlərə üz tuturdular. Kənd ağsaqqalları ilə məsləhət ləşib su dəyirmanı tikmək qərarına gəldik. Kənd camaatı vəsait topladı. İcra aparatı da xeyli kömək etdı. El köməyi ilə dəyirmanın tikintisinə başlanıldı. Bu günlərdə dəyirman istifadəyə verilmışdır. Dəyirmanı kolxozçu F.Əliyev işlədir. Bu vacib sosial obyektin fəaliyyətə başlanmasından hamı razı qalmış,adamların canı dən üyütmək üçün başqa kəndlərə getmək əziyyətindən qurtarmışdır.

                                         1 may 1992-ci il